Galeria Imatges
Localització

Les coves del rocall i aiguamolls de Soldevila.

Un dels paisatges més característics del Campredó de principis del segle XX, el formaven la gran quantitat de coves que hi havia en els terrenys que actualment ocupa el Polígon Industrial Baix Ebre. Aquestes coves van estar habitades des del l’any 1860 per famílies del poble fins a final dels anys 70. Primerament per a habitatge de les persones i després per a fer-les servir de corrals d’animals, eren cases que estaven construïdes dins la roca.

Els aiguamolls de Soldevila són un espai ric en fauna i flora, que ha merescut importants estudis acadèmics. Estan situats en la zona que ocupa actualment el Polígon industrial Baix Ebre i que ocupen una part d’aquest amb zona protegida mediambientalment.

Actualment la zona humida de Soldevila, tot i tenir poca superfície inundada, conserva la vàlua de disposar de sèquies alimentades al llarg de tot l’any amb aigua subterrània de bona qualitat i temperatura constant entorn als 17ºC. D’altra banda, a manca d’agricultura, es troba lliure d’herbicides i pesticides, de manera que, tot i ser envoltada d’indústries, constitueix una zona humida amb aigua d’un nivell de qualitat envejable, la qual cosa possibilita la conservació d’algunes espècies animals que han desaparegut a altres zones humides de les Terres de l’Ebre.