Patrimoni Templer

Campredó disposa d’un patrimoni històric medieval de notable importància. L’any 1182 per donació reial, els territoris del sud-est de Tortosa, a l’esquerra del l’Ebre, localitzables en l’actual terme de Campredó, arriben a domini de l’Ordre de Temple, és el que es coneix com la Sostscomanda del Prat.
La casa de Prat naix per descongestionar la casa central de Tortosa.


A mitjan segle XIII es construeix la Casa del Prat, des de la qual el “Procutator” o Comanador del Prat gestionava aquests territoris que es consideraven molt valuosos per a la ramaderia. A finals del segle XIII els Templers perden la potestat de la veïna ciutat de Tortosa, malgrat això es reserven la propietat dels territoris de la Sostcomanda de Prat.

Torre de Font de Quinto


És l’edifici més emblemàtic de la població, en el qual se celebren nombroses activitats culturals. És una Torre militar de defensa, semblant a altres de les Terres de l’Ebre, edificades al segle XIII. Es tracta d’un edifici fortificat, construcció prismàtica de planta quadrangular de 8,20m. per 6m. de base, per 11m. d’alçada. Tenia una petita porta. La comunicació vertical es feia per trapes. Els murs són de pedra mitjana més o menys regular i desigual, disposada en filades lligades amb morter de calç; de fet és l’aparell més habitual d’aquestes construccions militars de l’Ebre. La torre estava dividida inicialment en dos plantes – baixa i pis – d’uns 4m. d’altura, i terrat. La planta baixa estava coberta per una volta de canó, igual que els pis superior.

 

La Casa del Prat

Aquest edifici, de categoria notable, pertany a finals del segle XII o principis del XIII. Per la seua importància monumental ens fa pensar que fou la Seu de la Sotscomanda templera de Prat on hi residia el “Procurator” o Comanador de Prat. És una construcció de planta quadrangular de 5.8m per 8,20m i un gruix de murs de 1,90m. en l’actualitat només se’n conserva la planta inferior, amb una alçada de 5m, coberta per una volta de canó apuntada enmig de la qual s’hi practicà un forat quadrat per comunicar-se amb el pis superior.
Un element significatiu és una escala de caragol de pedra tallada, col·locada a l’interior dels murs que servia per comunicar els diferents pisos.