LES BRIGADES I LA SOLIDARITAT UNIVERSAL

Publicada el 03 Apr 2022

Regidoria de Cultura

LES BRIGADES I LA SOLIDARITAT UNIVERSAL

Dissabte 2 d’abril, a la torre medieval, va impartir-se la conferència "Kilroy was here. Els grafits de les brigades internacionals de la guerra civil", a càrrec d’Enrique Gil. Aquest professor d’Almansa, format a la Universitat d’Alacant, és un arqueòleg de grafits del conflicte bèl·lic. En aquesta torre de Torre de Font de Quinto es poden contemplar uns interessants grafits de membres de la XIV Brigada Internacional La Marsellesa.

Va resultar una conferència molt fructífera, ja que el professor Gil va donar a conèixer alguns descobriments de molt pes sobre els grafits. Primerament, va comunicar al públic assistent que el poema en francès situat al bell mig de la resta de grafits resulta ser l’adaptació d’una famosa cançó francesa dels anys 1930, obra del compositor Raymond Asso. De fet, havien enregistrat prèviament la cançó ja adaptada que va poser ser escoltada en aquest indret emblemàtic, fet que va causar gran emoció entre el públic.

Posteriorment, va descobrir un altre dels escrits que publicitava «Peace no war» (pau i no guerra) al costat d’un símbol molt específic escrit el 1984. L’explicació pertinent va portar a fer cinc cèntims del significat de Kilroy was here: expressió usada pels soldats nord-americans en conflictes bèl·lics d’arreu del món, que ha agafat la connotació de crit llibertari. Es va entaular una conversa molt fructífera a redós de la incògnita de l’autoria, que mereix un estudi adequat.