LICITACIÓ OBRA « Realització d'una zona de lleure a la Font de Quinto / Raval del Pom»

Publicada el 09 Aug 2021

Licitació: Realització d'una zona de lleure per un import de 57.594,46 € IVA inclòs (21,00%)

Contractació Pública

Sobre Digital

Avís de configuració dels custodis

 

Denominació del contracte: Realització d'una zona de lleure a la Font de Quinto / Raval del Pom segons les previsions de la corresponent memòria valorada de les obres.

Órgan de contractació: Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó

Codi expedient: 2021-CAM-C0201-000002

Tipus d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Obres

Procediment de licitació: Obert

Termini de presentació d'ofertes: 16/08/2021 22:00 h

 

- S'ha publicat un anunci de licitació amb sobre digital del qual vostè és custodi. (Veure anunci)

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=86310288&lawType=

 

- Per tal d'accedir a l'eina d'obertura de sobres ho pot fer a través d'aquest enllaç: Eina d'obertures

 

- Dades del servei de custòdia i de l'obertura

 

Quòrum mínim: 2

 

- Sobre únic

 

- Data d'obertura del Sobre únic: A partir de la data de fi de presentació d'ofertes + 24h.