LICITACIÓ OBRA « Il·luminació sostenible del camí de Salva-aigües i contenidors de residus urbans i arranjament d'un tram del camí vell de Campredó i accés a Font de Quinto»

Publicada el 09 Aug 2021

Licitació: Il·luminació sostenible del Camí Salva-aigües per un import de 53.840,49 € IVA inclòs (21,00%)

Contractació Pública

Sobre Digital

Avís de configuració dels custodis

 

Denominació del contracte: Realitzció dels treballs corresponents a l'obra "Il·luminació sostenible del camí de Salva-aigües i contenidors de residus urbans i arranjament d'un tram del camí vell de Campredó i accés a Font de Quinto" segons les previsions de la corresponent memòria valorada.

Órgan de contractació: Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó

Codi expedient: 2021-CAM-C0201-000003

Tipus d'expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Obres

Procediment de licitació: Obert

Termini de presentació d'ofertes: 16/08/2021 22:00 h

 

- S'ha publicat un anunci de licitació amb sobre digital del qual vostè és custodi. (Veure anunci)

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=86310493&lawType=

 

- Per tal d'accedir a l'eina d'obertura de sobres ho pot fer a través d'aquest enllaç: Eina d'obertures

 

- Dades del servei de custòdia i de l'obertura

 

Quòrum mínim: 2

 

- Sobre únic

 

- Data d'obertura del Sobre únic: A partir de la data de fi de presentació d'ofertes + 24h.