VIII Biennal de pintura, Premi F. Llop

Publicada el 11 Nov 2020

Regidoria de Cultura

VIII Bienal de pintura, "Premi F.Llop"

1. La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Campredó i l’Associació Francesc Llop i Marquès convoquen la VIII Biennal de pintura, “PREMI F. LLOP”, per a artistes de totes les edats que vulguin participar-hi.

S’admetran dos obres com a màxim, muntades sobre bastidor o suport sòlid i emmarcades amb una motllura senzilla o amb un llistó de fusta. La mida inferior serà de 12 Figura (61x50cm). Tant el tema com la tècnica seran lliures, malgrat que es valorarà preferentment l’obra de caràcter figuratiu. Serà condició indispensable que les obres presentades no hagin estat premiades en cap altre concurs. Les obres que no reuneixin aquests requisits no seran admeses.

Nota: Els artistes premiats en l’edició immediatament anterior no podran optar al primer premi. L’artista que obtingui el primer premi en l’edició corrent, no podrà obtenir l’accèssit o altres guardons inferiors.

2. El “PREMI FRANCESC LLOP” constarà de la següents dotacions:

  • Primer premi de 600 euros
  • Segon premi de 400 euros
  • Accèssit de 200 euros

El Primer i Segon premis estan patrocinats per l’empresa ERCROS, mentre que l’accèssit va a càrrec de l’Ajuntament de Campredó.

Els premis podran ser declarats deserts d’acord amb el veredicte del jurat. Les obres del primer i segon premi restaran com a propietat de l’Associació Amics de F.Llop i Marqués, i seran exposades permanentment en edificis municipals.

3. Amb el conjunt de les obres presentades al concurs es farà una exposició a l’edifici municipal de la “C” de Campredó.

4. El veredicte del jurat tindrà lloc el dia 15 de desembre. La inauguració de l’exposició i el lliurament dels premis tindrà lloc el dissabte dia 19 de desembre a les 19:30h. al mateix lloc de l’exposició. L’acte, així com l’aforament, vindrà determinat per la situació actual de pandèmia.

5. L’exposició romandrà oberta els dies 19 i 20 de desembre, de 18 h. a 20 h., si la situació de pandèmia ho permet.

6. Per a la selecció de les obres i atorgament del premi, hi haurà un jurat que farà públic oportunament el veredicte, el qual serà inapel•lable.

7. Les obres es presentaran signades, així com s’hi ha d’adherir el cos “C” del butlletí d’identificació, on serà obligatori complimentar totes les dades.

8. El termini d’admissió de les obres serà fins el divendres 18 de desembre. Caldrà lliurar-les a nom de l’Associació Amics de F. Llop i Marqués de dilluns a divendres de 12 a 14 h o per la tarda els dimarts i dijous de 17 a 20 h. A l’Ajuntament de Campredó.

9. S’acompanyarà d’una imatge, en color o blanc i negre, de cada obra presentada, (de qualsevol mida) així com un breu currículum de l’autor.

10. L’Associació tindrà cura de la conservació i vigilància de les obres rebudes, però no és el responsable de les possibles pèrdues o desperfectes que es puguin produir durant llur transport.

11. Les obres no premiades es podran recollir en finalitzar l’exposició. A partir dels tres mesos de la cloenda, si les obres no s’han passat a recollir, passaran a formar part del patrimoni de l’Associació Francesc Llop i de l’Ajuntament de Campredó.

12. El fet de participar al concurs suposa l’acceptació de les presents bases i la conformitat amb la decisió i la renúncia a qualsevol reclamació legal.

13. Per a més informació, poden posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Campredó en horari d’oficina, Telèfon 977 597050.