En què consisteix?

En què consisteix?

Notificació a l'Ajuntament de la incorrecció de dades que figuren en el padró municipal d'habitants.

En què consisteix?

Quan es pot sol·licitar?

Durant lot l'any.

En què consisteix?

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada al municipi. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i pel que fa al padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.)
Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació d'un habitant del municipi.

Què heu de fer?

Què heu de fer?

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
Presencialment: a les oficines municipals.

Documentació a Portar

Documentació a Aportar

Documentació acreditativa de les dades a modificar (DNI, certificat d'estudis, etc.). La persona interessada ha d'enviar per correu postal a l'ajuntament les fotocòpies de la documentació acreditativa de les dades a modificar.

Termini

Termini del procés

El tràmit es farà efectiu a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Cost

Cost

Gratuït.