AMPA ESCOLA PORT-RODÓ

Coordinar activitats amb el claustre de professors i la direcció del CEIP Port Rodó. Menjador escolar.

Contacte
Vanessa Marqués
Telèfon
977597010